Projektets oprindelse

P

Projektets oprindelse

Energiprojektet på Skjørringe Gods er opstået ud fra Guldborgsund Kommunes ønske om at udpege områder i kommunen, hvor alternativ energiproduktionen giver så få gener som muligt på omkringboende naboer og området generelt. Dette fremgår af miljøansøgningen.

P

VE Loven

Den fornyligt vedtagne nye VE lov giver ændrede muligheder for naboer til energiprojektet i forhold til tidligere. Efter vores vurdering virker den nu mere enkel end den tidligere.

De 3 vigtigste punkter i den nye ordning for os er:

  • Alle husstande indenfor 1.200 m garanteres fir strøm op til 5.000 kWh pr hustand pr år i hele projektets levetid.
  • Alle husstande indenfor 900 m kompenseres for eventuelt værditab af ejendommen.
  • Energiprojektet skal som éngangsbeløb aflevere kr 88.000,00 pr produceret MW. I dette tilfælde kan Guldborgsund Kommune modtage ca kr 2.100.000,00. Dette beløb ønsker vi skal komme de nærmeste borgere til gavn.