Projektets oprindelse

P

Projektets oprindelse

Energiprojektet på Skjørringe Gods er opstået ud fra Guldborgsund Kommunes ønske om at udpege områder i kommunen, hvor alternativ energiproduktionen giver så få gener som muligt på omkringboende naboer og området generelt. Dette fremgår af miljøansøgningen.

P

VE Loven

Den fornyligt vedtagne nye VE lov giver ændrede muligheder for naboer til energiprojektet i forhold til tidligere. Efter vores vurdering virker den nu mere enkel end den tidligere.

Det vigtigste punkt i den nye ordning for os er:

  • Alle husstande indenfor 200 m af et solcelleprojekt garanteres fri strøm op til 5.000 kWh pr hustand pr. år i hele projektets levetid.