Velkommen til Grønt Naboskab ved Skjørringe Gods på Falster

Herude deler vi
og der er plads til os alle

Guldborgsund Kommune har siden 2011 ønsket at finde få nye områder til produktion af grøn energi, hvor der bor så få borgere som muligt.

Ud af 38 oprindelige områder i 2011 er vores område herude omkring Skjørringe Gods valgt af byrådet sammen med ét andet område.

Markarealerne til energiprojektet vender mod syd, hvor der ikke bor mennesker. Mod syd er der kun skove og ingen vil kunne se solpanelerne, som derudover omkranses af tilplantede læhegn.

I vores område herude er der plads til en stor energiproduktion uden at forstyrre naboer, idet de bor langt væk. Vi arbejder nu udelukkende med et energiprojekt bestående af så stort et antal hektar solceller som muligt og ingen vindmøller.

Vi har nemlig lyttet til de indsigelser, der er kommet, der udelukkende er gået på vindmøller.

Derfor skal vores logo ændres lidt, så det signalerer solceller og ikke vindmøller. Har du en idé til et nyt logo, så skriv endelig til os på mail@mailgroentnaboskab.dk

Skjørringe Gods har i 2020 indsendt den af Guldborgsund Kommune ønskede miljørapport for hele projektet. Rikke og Henrik Fabienke er blevet bedt om at afvente en politisk behandling til efter kommunevalget i november 2021. I efteråret 2022 ændres ansøgningen til kun at omhandle solceller på markarealerne.

Vi i Grønt Naboskab går ind for BORGERINDDRAGELSE. Vi har samarbejdet med Skjørringe Gods igennem alle årene og er blevet inddraget hele vejen. Siden 2019 har vi i fællesskab undersøgt muligheden for, at solcelleprojektet udvides i størrelse, så produktionen udvides.

Klimarådet anbefaler her i marts 2022, at der opsættes landvindmøller, idet der mangler grøn strøm til ca 1.000.000 husstande. De er hurtigere at opsætte end havvindmøller og bestemt den billigste form for grøn energi.


Vi er ikke i mål med energiprojektet endnu, men vi er på rette vej. Nu mangler vi kun at politikerne i Guldborgsund Kommune vil lytte til os.

velkommen

Velkommen til hjemmeside for Grønt Naboskab. Siden er tænkt som oplysning til alle interesserede, der vil opleve et unikt samarbejde indenfor grøn energiproduktion og deraf følgende grøn omstilling i lokalområdet til Skjørringe Gods på Falster.

Vi tror på, at vores måde at samarbejde på herude, vil være nyskabende. Vi ønsker et grønt naboskab, som bygger på et lokalt og socialt fællesskab for os alle, der bor her.

Vi mener, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er os herude, der bor allernærmest på et godt energiprojekt, der bliver hørt.

Hvem vi er…

Vi er en større gruppe af de nærmeste naboer til vindmølle-og solcelleområdet.

Vores idékatalog

Idékataloget er skabt af nogle af de nærmeste husstande til energiprojektet.