Velkommen til Grønt Naboskab ved Skjørringe Gods på Falster

Herude deler vi
og der er plads til os alle

Guldborgsund Kommune har siden 2011 ønsket at finde få nye områder til produktion af grøn energi, hvor der bor så få borgere som muligt.

Ud af 38 oprindelige områder i 2011 er vores område herude omkring Skjørringe Gods valgt af byrådet sammen med ét andet område.

Markarealerne til energiprojektet vender mod syd, hvor der ikke bor mennesker. Mod syd er der kun skove og ingen vil kunne se solpanelerne, som derudover omkranses af tilplantede læhegn.

Vindmøller vil kunne ses på stor afstand. De kan dog placeres over 1.000 m væk fra nærmeste naboer. Ønsket om at have få store møller få steder i kommunen til afløsning for mange små spredte ældre vindmøller kan med dette projekt blive opfyldt.

Den senest opsatte vindmølle i Guldborgsund Kommune er fra 2004. De i alt nuværende 110 vindmøller i kommunen kan afløses af 12 nye vindmøller, som vil have samme produktion.

I vores område herude er der plads til 6 styk 150 m høje vindmøller, der kan producere grøn energi. Energiprojektet har også søgt om plads til solceller på ca. 60 ha.
Der arbejdes nu med et endnu større areal til solceller med solpaneler, der ikke er så høje, som de nuværende.

Skjørringe Gods har i 2020 indsendt den af Guldborgsund Kommune ønskede miljørapport for hele projektet. Rikke og Henrik Fabienke er blevet bedt om at afvente en politisk behandling til efter kommunevalget i november 2021.

Vi i Grønt Naboskab går ind for BORGERINDDRAGELSE. Vi har samarbejdet med Skjørringe Gods igennem alle årene og er blevet inddraget hele vejen. Siden 2019 har vi i fællesskab undersøgt muligheden for, at solcelleprojektet udvides i størrelse, så produktionen udvides. Dette gerne i kombination med de 6 vindmøller, da det giver god mening at samle så stor en produktion få steder i kommunen.

Klimarådet anbefaler her i marts 2022, at der opsættes landvindmøller, idet der mangler grøn strøm til ca 1.000.000 husstande. De er hurtigere at opsætte end havvindmøller og bestemt den billigste form for grøn energi.

I Danmark blæser det mere end solen skinner, hvorfor vindmøller også er langt bedre producerende end solceller. Kombinationen mellem de to produktionsformer, er dog den mest optimale, idet det blæser mere om natten end om dagen, og man får derfor en mere jævnt fordelt produktion.

Vi er ikke i mål med energiprojektet endnu, men vi er på rette vej. Nu mangler vi kun at politikerne i Guldborgsund Kommune vil lytte til os.

velkommen

Velkommen til hjemmeside for Grønt Naboskab. Siden er tænkt som oplysning til alle interesserede, der vil opleve et unikt samarbejde indenfor grøn energiproduktion og deraf følgende grøn omstilling i lokalområdet til Skjørringe Gods på Falster.

Vi tror på, at vores måde at samarbejde på herude, vil være nyskabende. Vi ønsker et grønt naboskab, som bygger på et lokalt og socialt fællesskab for os alle, der bor her.

Vi mener, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er os herude, der bor allernærmest på et godt energiprojekt, der bliver hørt.

Hvem vi er…

Vi er en større gruppe af de nærmeste naboer til vindmølle-og solcelleområdet.

Vores idékatalog

Idékataloget er skabt af nogle af de nærmeste husstande til energiprojektet.