Velkommen til Grønt Naboskab ved Skjørringe Gods på Falster

Herude deler vi
og der er plads til os alle

Guldborgsund Kommune har siden 2011 ønsket at finde områder til produktion af grøn energi.

Ud af 38 oprindelige områder blev vores område herude omkring Skjørringe Gods valgt sammen med ét andet område.

Her kan stå 6 styk 150 m høje vindmøller, der kan producere grøn energi. Energiprojektet har også søgt om plads til solceller på ca. 60 ha.

velkommen

Velkommen til hjemmeside for Grønt Naboskab. Siden er tænkt som oplysning til alle interesserede, der vil opleve et unikt samarbejde indenfor grøn energiproduktion og deraf følgende grøn omstilling i lokalområdet til Skjørringe Gods på Falster.

Vi tror på, at vores måde at samarbejde på herude, vil være nyskabende. Vi ønsker et grønt naboskab, som bygger på et lokalt og socialt fællesskab for os alle, der bor her.

Vi mener, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er os herude, der bor allernærmest på et godt energiprojekt, der bliver hørt.

Hvem vi er…

Vi er en større gruppe af de nærmeste naboer til vindmølle-og solcelleområdet.

Vores idékatalog

Idékataloget er skabt af nogle af de nærmeste husstande til energiprojektet.