Vi er en gruppe af de nærmeste naboer til solcelleområdet 

Om os

Vi er de nærmeste husstande indenfor arealerne til Skjørringe Gods, hvor vi ønsker at energiproduktionen opføres.

Vi arbejder nu politisk aktivt for at lave en fordelagtig og bindende aftale med lodsejer på projektet for de nærmeste husstande. Fra 2015 hed vi Nordfalster Vind og havde hjemmesiden www.nofav.dk. Nu hedder vi Grønt Naboskab. Vores hovedfokus er, at der bliver et energiprojekt herude.

P

Baggrund

Guldborgsund Kommune har siden 2011 ønsket at finde områder til produktion af grøn energi. Ud af 38 oprindelige områder blev vores område herude omkring Skjørringe Gods valgt sammen med ét andet område.

P

Mission

Vores mission som nærmeste naboer til området er, at dette energiprojekt gennemføres her i området. Vi ønsker at udvikle område og ikke afvikle det. Det skal blandt andet gøres med energiinvesteringer, som kan gavne os som lokalområde.

Vi fokuserer derfor samtidig på, at en grøn omstilling i området gennemføres samtidig med etableringen af energiprojektet. Se mere om dette under vores idékatalog. Det vil sige, at vi kan se frem til elbiler, varmepumper etc, som altsammen finansieres af energiprojektet, hvor vi får fordelene.

Missionen er ligeledes at vise, hvordan et samarbejde mellem lodsejer til et energiprojekt og de omkringboende naboer, kan skabe en win-win situation for begge interessegrupper.