Vi er en gruppe af de nærmeste naboer til vindmølle- og solcelleområdet 

Om os

Der er i alt ca 26 husstande indenfor de 1.200 m, der ifølge VE-loven gives økonomisk kompensation, som naboer til vindmøller og solceller. 

Men vi er som en del af de ovennævnte husstande ved at lave en fordelagtig og bindende aftale med lodsejer på projektet for helt op til de 50 nærmeste huse, som er villige til at deltage i fordelsprogrammet. Derved får endnu flere naboer fordele af energiprojektet end de lovpligtige ca 26 naboer. Med de 50 husstande dækker vi alle husstande ud til ca 1.500 m fra hver enkelt vindmølle. Fra 2015 hed vi Nordfalster Vind og havde hjemmesiden www.nofav.dk. Nu hedder vi Grønt Naboskab.

Såfremt én af de 50 nærmeste husstande ikke ønsker at drage fordel af projektet, gives muligheden videre til husstand nr 51. Og så videre.

P

Baggrund

Guldborgsund Kommune har siden 2011 ønsket at finde områder til produktion af grøn energi. Ud af 38 oprindelige områder blev vores område herude omkring Skjørringe Gods valgt sammen med ét andet område. Her kan stå 6 styk 150 m høje vindmøller, der kan producere grøn energi. Energiprojektet har også søgt om plads til solceller på ca. 60 ha.

P

Mission

Vores mission som nærmeste naboer til området er, at dette vindmølle- og solcelleprojekt gennemføres her i området. Vi ønsker at udvikle område og ikke afvikle det. Det skal blandt andet gøres med energiinvesteringer, som kan gavne os som lokalområde.

Vi fokuserer derfor samtidig på, at en grøn omstilling i området gennemføres samtidig med etableringen af energiprojektet. Se mere om dette under vores idékatalog. Det vil sige, at vi kan se frem til elbiler, varmepumper etc, som altsammen finansieres af energiprojektet, hvor vi får fordelene.

Missionen er ligeledes at vise, hvordan et samarbejde mellem lodsejer til et energiprojekt og de omkringboende naboer, kan skabe en win-win situation for begge interessegrupper.