Nabofordele

Nabofordele

Vi vil gøre sol og vind til en win-win

Vi arbejder som tilhængere af energiprojektet på, at optimere fordelene for os som naboer. Vigtigst for os er, at få kommunikeret ud til de 50 nærmeste naboer, hvad det er af nabofordele man siger ja eller nej til, såfremt man er for eller imod projektet. Vi har 100% respekt for de forskellige beslutninger, der træffes.

Vi ønsker at finde en fællesnævner af fordele, så mange af os som muligt kan få ”en del af kagen” af energiprojektet. Vi arbejder kun på at få fordele, som ikke indebære en økonomisk risiko for den enkelte. Det vil sige: ”Vi skal ikke have penge op af lommen”. Vi skal have fordele ned i lommerne.

Vi har allerede opnået flere aftaler med lodsejer, som projektet vil skulle kunne yde til os. Blandt andet:

  1. Gratis strøm til alle 50 husstande i hele projektets levetid og ikke kun til de ca 23 lovpligtige husstande indenfor de 1.200 m. En årlig ekstragevinst til os på ca kr 150.000, som bliver op til kr 4.500.000,00 i løbet af projektets løbetid.
  2. Årligt udbetales kr 250.000,00 til Foreningen Grønt Naboskab, som rummer de 50 nærmeste husstande som medlemmer. Op til i alt kr 7.500.000,00 i løbet af projektets løbetid.
  3. Vi er lige nu i tæt og positiv dialog med lodsejer om yderligere kr 2.100.000,00, som udloddes når energiprojektet kører. Disse mange penge tænkes brugt til direkte grøn omstilling i praksis i lokalområdet indenfor de 50 nærmeste husstande. Her tænkes på investering i elbiler til delebrug, indkøb af varmepumper til erstatning for oliefyr, robotplæneklippere og mange andre af de gode idéer, der er indkommet til idékataloget.
  4. Vi vil gøre ALT for at de minimum kr 2.100.000,00 som energiprojektet derudover skal aflevere til Guldborgsund Kommune udfra Grøn Ordning, direkte tilbageføres til området indenfor de 50 husstande og bruges på os alle til den omstilling, der er beskrevet i punkt 3 herover.

Det er aftalt med lodsejer, at fordelsprogrammet opnås under forudsætning af minimum opstilling af de 6 stk vindmøller.

Foreningen ”Grønt Naboskab”

Vi som de 50 nærmeste husstande, der ønsker at være med, stifter en forening, der hedder ”Grønt Naboskab”. Denne forening vil af energiprojektet hvert år modtage minimum kr 250.000,00 til brug for lokalområdets 50 nærmeste husstande. I alt vil minimum kr 7.500.000,00 blive uddelt til de nærmeste husstande i løbet af energiprojektets løbetid. Foreningen stiftes først, når energiprojektet er godkendt.

Foreningen vil ledes af 5 repræsentanter for de 50 nærmeste husstande. Foreningen vil hvert år uddele midler, som skal give fordele til dennes medlemmer. Foreningens ledelse skiftes ud hvert 2. År og erstattes af 5 nye repræsentanter for de 50 nærmeste husstande.

Idékatalog

El-delebiler til gratis rådighed

Hjertestartere i lokalområdet

Tilskud til elcykler

Dette idékatalog er skabt af nogle af de nærmeste husstande til energiprojektet. Idéerne stammer blandt andet fra de tidligere høringssvar på energiprojektet, men også idéer, der er opstået løbende til dags dato.

Foreningen ”Grønt Naboskabs” årlige midler, vil løbende kunne finansiere nogle af de nedenstående idéer:

1.     Hjertestartere opsat indenfor de 50 husstandes lokalområde til brug for alle.

2.     El-delebiler indkøbes og stilles 100 % gratis til rådighed for brugerne.

3.     Tilskud til omlægning fra oliefyr til varmepumpe.

4.     Tilskud til isolering af hus.

5.     Tilskud til lavenergi-vinduer.

6.     Tilskud til robotplæneklipper.

7.     Tilskud til køb af elmotorsav og elhækklipper

8.     Tilskud til køb af el-cykler

9.     Tilskud til køb af el-scooter

10.  Grøn turisme. Kom ud og kør en tur i en el-bil,som vi et display fortæller om områdets søer, landskabet, Trygge Slot og andet i området. Falsters Grønne Midtpunkt

11.  Grønt spildevand. Der laves nogle pilebedsanlæg, hvor en klynge af hus kobles på.

12.  Shelterby med 3-4 shelters og bålplads etableres i forbindelse med ”Spor i Landskabet”, der går fra Hannenovskoven og helt ud til Horreby Lyng.

13.  Tiltag der understøtter det sociale fællesskab i området. Ekskursioner etc.