Nabofordele

Nabofordele

Vi vil gøre energiproduktion herude til en win-win.

Det er lykkedes os at sikre, at projektet kan komme af med strømmen til det lokale elnet.

Vi arbejder som tilhængere af energiprojektet på, at optimere fordelene for os som naboer. Vigtigst for os er, at få kommunikeret ud til de nærmeste naboer, hvad det er af nabofordele man siger ja eller nej til, såfremt man er for eller imod projektet.

Vi ønsker at finde en fællesnævner af fordele, så mange af os som muligt kan få ”en del af kagen” af energiprojektet.

Vi har allerede opnået flere aftaler med lodsejer, som projektet vil skulle kunne yde til os. Men det afhænger naturligvis af projektets størrelse.

  1. Årligt udbetales et nærmere aftalt beløb til Foreningen Grønt Naboskab, som rummer de nærmeste husstande som medlemmer.
  2. Vi vil gøre ALT for, at det éngangsbeløb, som energiprojektet derudover skal aflevere til Guldborgsund Kommune udfra Grøn Ordning, direkte tilbageføres til området indenfor de nærmeste husstande og bruges på os alle til den grønne omstilling.

Foreningen ”Grønt Naboskab”

Vi som de nærmeste husstande, der ønsker at være med, stifter en forening, der hedder ”Grønt Naboskab”. Denne forening vil af energiprojektet hvert år modtage et nærmere fastsat beløb i kroner til brug for lokalområdets nærmeste husstande til energiprojektet. Foreningen stiftes først, når energiprojektet er godkendt.

Foreningen vil ledes af 5 repræsentanter for de nærmeste husstande. Foreningen vil hvert år uddele midler, som skal give fordele til dennes medlemmer. Foreningens ledelse skiftes ud hvert 2. År og erstattes af 5 nye repræsentanter for de nærmeste husstande.

Nabofordele i kroner bliver udregnet på baggrund af et stort solcelleprojekt og aktiveres, såfremt energiprojektet gennemføres i fuld størrelse.

Idékatalog

El-delebiler til gratis rådighed

Hjertestartere i lokalområdet

Tilskud til elcykler

Dette idékatalog er skabt af nogle af de nærmeste husstande til energiprojektet. Idéerne stammer blandt andet fra de tidligere høringssvar på energiprojektet, men også idéer, der er opstået løbende til dags dato.

Foreningen ”Grønt Naboskabs” årlige midler, vil løbende kunne finansiere nogle af de nedenstående idéer:

1.     Hjertestartere opsat indenfor de nærmeste husstandes lokalområde til brug for alle.

2.     Leje af El-delebiler.

3.     Tilskud til omlægning fra oliefyr til varmepumpe.

4.     Tilskud til isolering af hus.

5.     Tilskud til lavenergi-vinduer.

6.     Tilskud til robotplæneklipper.

7.     Tilskud til køb af elmotorsav og elhækklipper

8.     Tilskud til køb af el-cykler

9.     Tilskud til køb af el-scooter

10.  Grøn turisme. Kom ud og kør en tur i en el-bil,som vi et display fortæller om områdets søer, landskabet, Trygge Slot og andet i området. Falsters Grønne Midtpunkt

11.  Grønt spildevand. Der laves nogle pilebedsanlæg, hvor en klynge af hus kobles på.

12.  Shelterby med 3-4 shelters og bålplads etableres i forbindelse med ”Spor i Landskabet”, der går fra Hannenovskoven og helt ud til Horreby Lyng.

13.  Tiltag der understøtter det sociale fællesskab i området. Ekskursioner etc.